Diensten

Diensten

Bepaalde organisaties zijn verplicht om een FG [in het Engels Data Protection Officer [DPO]] aan te stellen. Maar ook organisaties die daar niet toe verplicht zijn, hebben baat bij een [externe] privacy officer, iemand die toeziet op de omgang met persoonsgegevens binnen de organisatie en controleert of de organisatie voldoet aan de strenge eisen van de AVG en eventuele andere toepasselijke regelgeving. Maar soms moet er geprocedeerd worden. Ook dan sta ik u graag bij als advocaat bij de rechtbank of bij handhavingsmaatregelen door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik kan in alle hoedanigheden voor uw organisatie optreden en vraagbaak zijn voor alles wat er binnen uw organisatie speelt omtrent privacy en het gebruik van persoonsgegevens. In een persoonlijk gesprek leg ik graag een en ander aan u uit.

U kunt telefonisch een afspraak maken. Ook kunt u uw probleem tijdens een persoonlijk gesprek voorleggen. Indien ik de specifieke deskundigheid niet in huis heb, verwijs ik u graag door. Ik beschik over een uitgebreid netwerk van externe deskundigen waaronder advocaten, notarissen en accountants.

Neem voor nadere informatie contact op.

> Advies en bijstand

> Privacy scan

> Datalekken

> Procederen

> Interim services

> DPO/FG services

> Inhouse trainingen